Konkurs literacki dla młodzieży

Zadaniem uczestników konkursu literackiego dla młodzieży było napisanie tekstu inspirowanego książką science-fiction Adama Mickiewicza zatytułowaną Historia przyszłości.  Zgłoszenia przyjmowaliśmy do 30 października 2017 roku. Dziękujemy za wszystkie nadesłane teksty!

Oceniając zgłoszone prace, jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwrócić uwagę na autorskie ujęcie hasła przewodniego konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 20 listopada 2017.

Zwycięskie teksty zostaną wydane w formie książkowej, zaś nagrodzeni młodzi autorzy zostaną zaproszeni na specjalne warsztaty pisarskie. Młodzi autorzy wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe (pula nagród w konkursie wynosi 3 tysiące złotych) oraz egzemplarze publikacji pokonkursowej, w której zamieszczone zostaną ich prace. Dla nauczyciela, który zachęci do udziału w konkursie największą liczbę uczniów, przewidzieliśmy specjalną nagrodę w postaci książek i muzealnych gadżetów oraz egzemplarze publikacji pokonkursowej. Dodatkową nagrodą będą specjalne warsztaty lub lekcje muzealne w Muzeum Pana Tadeusza dla 10 klas, z których napłynie do nas najwięcej zgłoszeń. Temat zajęć wybiorą z muzealnej oferty edukacyjnej sami zwycięzcy.

Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki konkursu!