Przedłużony termin konkursu literackiego dla młodzieży

W ramach Festiwalu Tradycji Literakich przygotowany został konkurs literacki dla młodzieży. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. 

Każdy uczestnik może nadesłać jeden tekst (poezja, proza lub dramat), którego długość nie przekracza 18000 znaków ze spacjami (czyli 10 stron znormalizowanego maszynopisu).
Zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2017 roku na adres: wydarzenia@ossolineum.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 21 listopada 2017.